Lektoriranje

Sep 26th, 2011 | Avtor | Kategorija: Plačane objave

Beseda »lektoriranje« je glagolnik od »lektorirati«, »lektorirati« pa pomeni pregledovati, jezikovno obdelovati, ocenjevati rokopise za založbo, gledališče, radio (povzeto po SSKJ). Kdor se ukvarja z lektoriranjem, je potemtakem lektor, ki skrbi za jezikovno korekturo oziroma lektoriranje danega besedila.

Lektoriranje je z drugimi besedami jezikovna veščina pregledovanja besedila, strokovno pa ga lahko pri nas opravljajo le profesorji slovenskega jezika. Vendar velikokrat tudi sama izobrazba ni dovolj. Izrednega pomena za lektoriranje je na prvem mestu občutek za jezik, predvsem za sodobni jezik, ter raba ustrezne pomenskosti in sloga.

Kako izbrati primernega lektorja za svoje besedilo, pa je stvar lastne presoje med ponudniki lektorskih storitev na trgu. Mnogi lektorji poleg jezikovnih korektur ponujajo tudi storitve prevajanja v tuje jezike, kar pride prav zlasti študentom, ko zaključujejo s pisanjem diplomske naloge.

Tags:

Napiši komentar