Posts Tagged ‘ mobing ’

Mobing

Avg 1st, 2012 | Avtor | Kategorija: Plačane objave

Ustreznega izraza za besedo mobing v slovenskem jeziku (še) nimamo, tako da se termin mobing vse bolj uveljavlja tudi v našem besednem zakladu. Beseda – v originalu mobbing – izhaja iz glagola to mob, ki v slovenskem prevodu pomenu planiti na, napasti, lotiti se koga, pa tudi sodrga, drhal. V splošnem mobing pomeni čustveno in psihično nasilje na delovnem mestu.

Gre za konflikte med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi, kjer je v tem primeru »žrtev« izpostavljena dlje časa trajajočim napadom, s ciljem, da se mu onemogoči delovanje na delovnem mestu ali povedano po domače, da se ga izrine iz službe.

Poznamo več oblik mobinga, in sicer bullyng, bossing, staffing in mobbing. Bullyng bi lahko po slovensko imenovali trpinčenje, običajno pa vsebuje telesno nasilje (zelo pogost pojav med otroci v šolah). Bossing je oblika mobinga, kjer šef »maltretira« podrejenega. Ta slednji skorajda nima moči, da bi se mu lahko postavil po robu, kar posledično pomeni, da je že skoraj ob službo. Je sicer manj brutalen od bullynga, a gre še vedno za nasilje. Mobbing je kategoriziran kot psihični teror med sodelavci, torej enakimi po rangu. Ponavadi določena skupina mobira posameznika, ki ga zaradi neke njegove lastnosti, navade, posebnosti, izgleda tako ali drugače napadajo. Zadnja oblika mobinga je staffing, kjer pa je žrtev nadrejeni – ko se podrejeni želijo znebiti svojega šefa, načrtno sabotirajo delo, njegova navodila, ga ignorirajo, obrekujejo in tako ali drugače blatijo.